Gwarancja


Warunki Gwarancji :

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.megadeal.pl objęte są gwarancją producenta, 
chyba, że  w karcie produktu zaznaczono inaczej. Okres gwarancji podany jest w karcie produktu i biegnie od daty wysyłki sprzętu z magazynu. W przypadku akcesorii gdy producent nie wystawia własnej gwarancji obowiązuje rękojmia 24 m-ce wg prawa UE na podstawie paragonu lub innego ksiegowego dokumentu zakupu dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

2. Wszystkie towary oznaczone „gwarancja producenta" automatycznie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu roszczeń gwarancyjnych.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu producenta sprzętu lub w przypadku gdy sprzęt objęty jest gwarancją  naprawy u klienta - w terminie ustalonym z działem serwisu producenta sprzętu.

4. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub potrzebą sprowadzenia części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony.

5. Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Sprzedający nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy.

7. Serwis producenta powiadamia kupującego o ewentualnym odrzuceniu  roszczenia gwarancyjnego. Utrata gwarancji następuje najczęściej w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem cieczą, szkodliwym promieniowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, na wskutek wyładowań atmosferycznych, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane na nośnikach danych i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.

10. Zakup sprzętu w sklepie www.megadeal.pl jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu sklepu.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com